Presentació del llibre de pintures de Cuca de Ventós i textos de Josep Espigulé, sobre el Petit Príncep als Aiguamolls de l’Ampurdà, amb la projecció del trio del Petit Príncep. Presenta el delegat de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.

a l’exposició, amb la pintora, Cuca de Ventós, i el President de l’Associació del Petit Príncep de Catalunya, Iñaki Arregui.