El 25 de gener es va estrenar l’himne El Vendrell 2020 dins l’acte d’inauguració de El Vendrell, Capital de la Cultura Catalana 2020. Ha estat un luxe poder treballar amb aquest gran equip!

https://www.youtube.com/watch?v=tYkIaHtukwQ

http://www.rtvelvendrell.cat/aixi-va-sonar-lhimne-el-vendrell-2020/?fbclid=IwAR0fsg-G8iB5QRigqw0GYi3TQ-NR2nsNk_CSb7YWGbmaM1_JB5_HPh_oENc